BiGG - Girişimci Rampası Başvuru Formu


Bu form, TÜBİTAK tarafından yayınlanan 1512 kodlu Bireysel Genç Girişim Sermaye Programı için InnoPark Konya TGB tarafından yürütülen Girişimci Rampası ön-kuluçka programı için hazırlanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. olarak şirketimize veya bölge içi firmalarımıza iş veya staj başvurusu yapan kişilerin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Şirketimizin web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. veya bölge içi firmalarımıza iş veya staj başvurusu yapan kişilerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi; değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, online başvuru platformu aracılığıyla tarafınızdan elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

* Gerekli